Philadelphia Romanian Church of God
P O Box 54 Piere SD 57501
Schite de Predici
PREGATIT DE A INTRA IN TARA FAGADUINTEI
Rev. Ion Borcea

TEXT: IOSUA  1;  1 -9
1.        PLIN DE DUHUL DOMNULUI
A.        In prezenta lui Dumnezeu (cu Moise) –Exod 24:13-14; Numeri 27:15-18;Numeri 34:
9; Efeseni 5:18 “fiti pline de Duh”
B.        In comuniune cu Dumnezeu – Dumnezeu vorbeste cu omul - v1, Psalm 50:1-5; Psalm
4:1-4; Psalm 5:3

2.        RECEPTIV LA CUVINTUL DOMNULUI
A.        Cuvintul Domnului cheama la actiune
B.        Intrare si asejare  in hotare stabilite: Psalm 1; Judecatori 13:25

3.        INCREDINTAT DE PREZENTA DOMNULUI
A.        Pentru cel credincios prazenta Domnului este o binecuvintare – biruinta – Ghedeon,
David, Samuel matei28:20

4.        CONSOLIDEAZA-TI CREDITNTA
A.        O lucrare specifica incredintata tie personal –Evrei 13:7
B.        Toate activitatilee tale zilnicee dupa cuvintul Domnului-Coloseni 3:23-24 – tTot ce
faceti sa faceti ca pentru Domnul
C.        Cuvintul lui Dunmezeu in vorbire, gindire, actiune garanteaza biruinta si prezenta
Domnului
Rev. Liviu Rusu
Motto:
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință” (Osea, 4/6).
„Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită” (Matei 26/41).
„Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcnește și caută pe
cine să înghită” (1Petru, 5/8)
„Domnul Își întinde privirile peste tot Pămîntul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă
este întreagă a Lui” (2 Cronici 16/9 a).

Constatare:
Rating-ul (evaluarea) tacită a persoanei în cultura modernă: valorezi cîți bani și bogății
ai (faci), nicidecum cine ești (sau ce ai devenit) ca și caracter dumnezeiesc în Cristos.
Sursa acestui concept de rating este una demonică (vezi Luca 4/1-13) fiind o inversare
a priorităților (valorilor).

Texte de bază:
Matei 12/36: „Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt
nefolositor, pe care-l vor fi rostit”
Efeseni 6/12: „Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sîngelui, ci împotriva ...
duhurilor răutății care sînt în locurile cerești.”

Idei principale

- urgența problemei: nevoia de cunoaștere în detaliu a realității strategiei și a lucrurilor
ascunse ale Războiului spiritual, în care sîntem implicați, fără a fi de cele mai multe ori
conștienți de aceasta și de inevitabilele sale  consecințele devastatoare, prin
dezinformare, informare incompletă sau greșit înțeleasă, fie prin neglijență!

- nevoia cunoașterii  unor „mecanisme de acțiune sau legi” nu numai din lumea fizică, cît
mai ales din cea a spiritelor

- cu toții (creștini și necreștini) sîntem „conectați” – fără să ne dăm seama – (precum
niște computere într-o rețea), la lumea spirituală care ne înconjoară și pe care nu o
putem percepe cu simțurile noastre biologice

- monitorizarea noastră permanentă, oriunde și oricînd, atît în lumea fizică cît mai ales
din lumea spirituală:
- ex: din lumea noastră fizică.
- Matei 16/13-15-17),
- Matei 16/21-22-23),
- Luca 9/55 (51-56)
- Iov 1/6-8
-1 Împărați 22/11-16, 19-23 – comentarii -

- o falsă învățătură: „o dată mîntuit, pentru totdeauna mîntuit”
- constatarea în practică a prezenței unui demon expert în ispitirea unui anumit fel de
păcat (exemplificare: D.P. & P.H. - Iacov 3/14-16)
- o „cheie” de depistare a sursei divine: Iacov 3/17
- exemple biblice de „specializări demonice” – lista scurtă: duhuri de: gelozie, răzvrătire,
necurat, minciună,  curvie, adormire, amorțeală, mîndrie, slavă deșartă, mînie, înșelător,
frică, ceartă, ghicire („descoperire”), neputință, răutății, lumii, robie.
- cîmpul de bătălie în lumea spiritualului pentru om este mintea omului
- un exemplu de confirmare- vizualizare în spiritual: 2 Împărați 6/8-17 (14-17)
- scopul principal al demonilor în Războiului spiritual: omul să nu poată nicidecum să
ajungă acolo de unde aceștia au fost odată alungați definitiv, adică din Cerul al 3-lea
(Raiul lui Dumnezeu, v. 2 Corinteni 12/2-4)

- cele 3 metode eficace de atac (=ispitire) ale demonilor asupra omului:
- a lucra în ascuns precum spionii, deoarece sînt invizibili, ceea ce le conferă o
excelentă libertate de acțiune (a-i neglija, constituie un enorm deserviciu personal cît și
pentru împărăția Domnului)
- a prezenta orice lucru rău ca ceva atrăgător, frumos, nepericulos, de dorit, util,
necesar astfel ca omul  vizat să-și dea acordul pentru asta (coruperea voinței – e ca o
breșă în „FireWall” la un PC).
- a „ambala” minciuna într-o „coajă” de adevăr ca astfel TOTUL să pară credibil și de
acceptat.

- oferta lor are ca finalitate numai lumea aceasta materială, în opoziție cu oferta
Domnului (Matei 6/31-33)

- consecința este devastatoare: omul crede că de fapt ideea respectivă este producția
sa intelectuală (cînd de fapt nu este, ci i-a fost transferată în minte pentru ispitire de
către un demon expert într-un anume fel de păcat), nu sesizează iminența pericolului și
astfel omul alege benevol să acționeze ca atare, păcătuind, fără a-și da seama de
realitatea petrecută în lumea nevăzută a demonilor. (ca un Cal Troian la un „software”).
Repetarea fenomenului poate duce la distrugere (moarte spirituală) în relația cu Domnul
a „creștinilor”.

- Omul a fost înzestrat sau i s-a pus la dispoziție de către Dumnezeu, 3 arme eficace de
apărare:
- voința proprie (peste care nu poate trece nimeni din lumea spiritelor), chiar Domnul o
respectă.
- credința bazată pe cunoașterea Cuvîntul lui Dumnezeu (Efeseni6/17) care trebuie
învățat
- îngerul / îngerii păzitori (Ps. 91/11; Luca 4/10)

- demonii preferă distrgerea noastră prin intermediul voinței noastre prin inducere în
eroare, unde îngerii nu pot interveni, motiv pentru care demonii au dezvoltat o
experiență și abilitate deosebite de acțiune.

- Regula nr.1 pentru orice persoană care aparține comunității creștine (numită „Biserica
lui Cristos”) este: a  deveni creștin înseamnă să accepți din start să fii dispus oricînd
este nevoie, să te cheltui pe tine în paguba ta și în favoarea aproapelui tău, de dragul
Domnului Isus Cristos, fără să aștepți ceva în schimb. Aceasta este motivația corectă și
totodată „traducerea” pe scurt și pe înțeles a cuvintelor Domnului: „cine vrea să fie
ucenicul Meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze” (Luca
9/23).  Mulți nu înțeleg (sau nu vor să înțeleagă) lucrul acesta și se joacă de-a Biserica.